Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας κλινικής στην Αττική

ΥΓΕΙΑ Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας κλινικής στην Αττική ΑΔΕΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΑΤΤΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ 17/09/2016 - 12:55 Αξιολόγηση:5 1 2 3 4 5 (1Ψήφος) Share Like us Tweet Follow us Plus One Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας κλινικής στην Αττική μετά από έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε. Την απόφαση ανάκλησης της άδειας της κλινικής της οποίας το όνομά της δεν ανακοινώθηκε, έλαβε η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 235/2000, 198/2007, 3918/2011) και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την αδειοδότηση των ιδιωτικών κλινικών και ελέγχου καλής λειτουργίας αυτών που αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών Υγείας. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με το healthview.gr καθώς κατά τον συνήθη περιοδικό έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Ιατρικών Μονάδων, που πραγματοποιήθηκε στις 9.9.2016, διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν λειτουργεί. Σημειώνεται ότι προ τριετίας χορηγήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική βεβαίωση καλής λειτουργίας, η οποία λήγει στις 28.9.2016. Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών των μονάδων Υγείας, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπεβλήθη από την κλινική αίτημα για διακοπή της λειτουργίας της.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου